Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Misja i wartości Poradni NL

 

Filozofia Poradni NL opiera się na trzech fundamentach, które wpływają na pracę z Klientem: niezależności, odpowiedzialności i uczestnictwie. Tworzą one spójną metodę terapeutyczną przy pomocy której Klient ma szansę spojrzeć na swoje życie z innej, bardziej optymistycznej strony, odkryć w sobie zasoby których sobie nie uświadamiał i odzyskać poczucie wpływu na własne życie. Owe zmiany prawie zawsze oznaczają podjęcie konkretnych kroków w celu odmienienia zastanej sytuacji.

Niezależność 


Odkrywanie istniejących zasobów Klienta jest jednym z kluczowych celów pracy terapeutycznej w Poradni NL. Jest nim również wspieranie Klienta w budowaniu wizji siebie jako silnej, niezależnej jednostki, odważnie stawiającej czoła wyzwaniom życia. 

Dlatego też ważną częścią terapii jest wykorzystywanie zdolności nabytych podczas terapii w konkretnych życiowych sytuacjach.

Odpowiedzialność


Pożądana zmiana jest możliwa tylko wtedy gdy czujemy się odpowiedzialni za własne życie. Dlatego też Poradnia NL pomaga Klientom odnaleźć poczucie wpływu, między innymi poprzez zbudowanie długofalowej wizji i określeniu konkretnych celów na drodze do jej realizacji.

W trakcie pracy terapeutycznej Klienci nabywają również zdolności do zapobiegania nawrotom poczucia bezsilności.

Uczestnictwo


Czyny są ważniejsze niż słowa to motto które przyświeca metodom pracy Poradni NL. 

O ile wiele szczególnie bolesnych problemów wymaga przepracowania w bezpośrednim kontakcie z terapeutą, większość z nich prowadzi do podjęcia ważnych życiowych decyzji i konkretnych działań w celu ich urzeczywistnienia.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?