Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Koszty

 

Terapia refundowana przez ubezpieczenie


Poradnia NL oferuje leczenie refundowane przez holenderskie ubezpieczenie, z tym że wysokość zwrotu kosztów zależy od rodzaju polisy jaką osoba
ubezpieczona posiada. 
Usługi Poradni NL podlegają tzw. eigen risico (wkład własny) określonemu w polisie osoby ubezpieczonej.

Osoby ubezpieczone w OHRA, ONZV, PNO Zorg, Stad Holland, UMC Zorgverzekeraar i VVAA mają zwracane 100% kosztów terapii w Poradni. 
Osoby posiadające tzw. polisę "restitutie" u innych ubezpieczycieli, mają również zwracane 100% kosztów leczenia. 

Osoby z polisą "natura" i "budget" powinny sprawdzić u ubezpieczyciela jaki jest zakres ich refundacji (patrz: tabela poniżej). Aby to zrobić, należy przekazać ubezpieczycielowi tzw. kod AGB (agb-code) Poradni: 94060735.


Po zakończeniu leczenia, klient otrzymuje fakturę za całą terapię, z 30-dniowym terminem płatności. Klient jest odpowiedzialny za uregulowanie rachunku w terminie, oraz za przesłanie faktury do refundacji u ubezpieczyciela. 


W celach informacyjnych, proszę porównać własną polisę z poniższą tabelą. 
Uwaga: aby uzyskać wiążącą informację, proszę się skontaktować 
z ubezpieczycielem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taryfy za terapię refundowaną przez ubezpieczenie

Koszty terapii w Poradni NL są ustalane według urzędowych stawek Holenderskiej Służby Zdrowia (NZa) za leczenie w ramach podstawowej opieki psychologicznej. Poniżej znajduje się wykaz kosztów poszczególnych rodzajów terapii:

Rodzaj terapii Czas trwania Orientacyjna liczba sesji
Krótka do 300 minut 3 do 5 sesji*
Średnia do 500 minut 6 do 8 sesji
Intensywna do 750 minut 9 do 11 sesji
Dla zaburzeń chronicznych do 750 minut 9 do 11 sesji
Niezakończony trajekt** do 120 minut 1 sesja + administracja

 

 

 

 

*   Pojedyncza sesja zawiera ok. 45 minut bezpośredniej pracy terapeutycznej + 15 minut administracji.
** Niezakończony trajekt jest wtedy, gdy po wstępnym spotkaniu okaże się że leczenie nie jest potrzebne lub wymagane jest leczenie specjalistyczne.
Informacja o urzędowych taryfach znajduje się tutaj


Konsultacje prywatne

Istnieje możliwość zapisania się na konsultacje prywatne (pojedyncze lub serię spotkań). Koszt to €65,00 za jedno spotkanie (Polacy otrzymują zniżkę
-€30,00 od standardowej opłaty wynoszącej €95). Za spotkanie można zapłacić kartą płatniczą albo gotówką po zakończeniu sesji.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?